TARIFES ESCRIPTORIS

PLA
MENSUAL


ESTANCES TEMPORALS
190 MES
 • Sense permanència.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 20:00h.
 • Copisteria: 200 còpies B/N incloses.
 • Sala gratuïta per a trucades o videoconferències.
 • 2 h. de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLA
SEMESTRAL


ESTANCES A MIG TERMINI
174 MES
 • Estança de 6 mesos.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 20:00h.
 • Copisteria: 200 còpies B/N incloses.
 • Sala gratuïta per fer trucades o videoconferències.
 • 4 h. de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLA
ANUAL


ESTANCES A LLARG TERMINI
160 MES
 • Estança de 12 mesos.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 20:00h.
 • Copisteria: 200 còpies B/N incloses
 • Sala gratuïta oer fer trucades o videoconferències.
 • 6 h. de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLA MENSUAL
1/2 jornada


ESTANCES TEMPORALS
130 MES
 • Sense permanència.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 14:00h.
 • Copisteria: 100 còpies B/N incloses.
 • Sala gratuïta per fer trucades
  o videoconferències.
 • 1 h. de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLA SEMESTRAL
1/2 jornada


ESTANCES A MIG TERMINI
115 MES
 • Estança de 6 mesos.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 14:00h.
 • Copisteria: 100 còpies B/N incloses.
 • Sala gratuïta per fer trucades
  o videoconferències
  .
 • 2 hores de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLA ANUAL
1/2 jornada


ESTANCES A LLARG TERMINI
100 MES
 • Estança de 12 mesos.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica, taquilla amb clau
  i moble d'oficina d'ús personal.
 • DLL-DV: 8:30h - 14:00h.
 • Copisteria: 100 còpies B/N incloses.
 • Sala gratuïta per fer trucades
  o videoconferències
  .
 • 3 hores de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

ESCRIPTORI
10 dies


ESTANCES PUNTUALS
95 10 DIES
 • 10 dies hàbils consecutius.
 • DLL-DV: 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Sense dipòsit.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori fixe amb conexions sobretaula.
  Cadira ergonòmica i moble d'oficina.
 • Possibilitat de taquilla.
 • Sala gratuïta per fer trucades
  o videoconferències.
 • Servei de Recepció, Copisteria
  i Sala d'espera.
 • 1 h. de Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

ESCRIPTORI
1 dia


ESTANCES PUNTUALS
18 1 DIA
 • Estança d'un dia.
 • DLL-DV: 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Sense dipòsit.
 • Fibra directa 1 GIGA + Wifi.
 • Escriptori amb conexions sobretaula, cadira ergonòmica i moble d'oficina.
 • Possibilitat de taquilla.
 • Sala gratuïta per fer trucades
  o videoconferències.
 • Servei de Recepció, Copisteria
  i Sala d'espera.
 • Descompte a la Sala de Reunions.
 • IVA no inclòs.

PLANS PER
A GRUPS


A PARTIR DE 4 PERSONES
fins 15% DESCOMPTE
 • Segons el número de persones del grup.
 • Descompte aplicable a tots els Plans.*
 • Local de 175m² distribuit en 2 espais generals i seccions de 6 i de 8 taules.
 • 20 places ampliables a 24.
 • DLL-DV: 8:30h - 20:00h.
 • Sala de Reunions. Hores incloses a les tarifes i descomptes per coworkers.
 • Recepció + Copisteria + Sala d'espera.
 • Domiciliació fiscal. Recepció de correu i paqueteria postal.
 • *Descompte no aplicable als Bonos de la Sala de Reunions ni les tarifes parcials. Descompte aplicable al Pla Mensual només en cas de mesos consecutius.

Tens hores de sala de reunions no consumides?

RECÍCLA-LES!

En cas de no fer servir les hores de Sala de Reunions incloses al teu contracte, aquestes es podran acumular fins crear un BONO DE 10h. consumible sense caducitat.

TARIFES SALA DE REUNIONS

COWORKERS

1 HORA
sense bono

16 una hora
 • Dilluns a divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Recepció, Sala d'espera i aigua i cafè per a convidats.
 • Smart TV i pissarra blanca de 150x120cm.
 • Taula extensible fins a 8 places.
 • Pagament amb tarjeta.
 • IVA no inclòs.

BONO
10 hores

135 13,5€/hora
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x150cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció, Sala d'espera i consumició.
 • Pla Anual o Semestral: no caduca.
 • Pla Mensual: caducitat 12 mesos.
 • IVA no inclòs.

BONO
20 hores

250 12,5€/hora
 • Dilluns -Divendres.​
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x120cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció, Sala d'espera i consumició.
 • Pla Anual o Semestral: no caduca.
 • Pla Mensual: caducitat 12 mesos.
 • IVA no inclòs.

BONO
30 hores

330 11€/hora
 • Dilluns -Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x120cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció, Sala d'espera i consumició.
 • Pla Anual o Semestral: no caduca.
 • Pla Mensual: caducitat 12 mesos.
 • IVA no inclòs.

BONO
60 hores

570 9,5€/hora
 • Dilluns -Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x120cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció, Sala d'espera i consumició.
 • Pla Anual o Semestral: no caduca.
 • Pla Mensual: caducitat 12 mesos.
 • IVA no inclòs.

EXTERNS

1 HORA
sense bono

20 una hora
 • Preu sense IVA.
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x120cm i taula fins 8 places.
 • Recepció amb Sala d'espera per convidats.
 • Aigua i cafè.
 • Pagament tarjeta.

BONO
10 hores

160 17€/hora
 • Preu sense IVA.
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x150cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció amb Sala d'espera per convidats.
 • Aigua i cafè.
 • Caducitat 6 mesos.

BONO
20 hores

300 16€/hora
 • Preu sense IVA.
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x150cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció amb Sala d'espera per convidats.
 • Aigua i cafè.
 • Caducitat 6 mesos.

BONO
30 hores

435 14,5€/hora
 • Preu sense IVA.
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x150cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció amb Sala d'espera per convidats.
 • Aigua i cafè.
 • Caducitat 1 any.

BONO
60 hores

780 13€/hora
 • Preu sense IVA.
 • Dilluns - Divendres.
 • 9 - 14h / 16 - 20h.
 • Smart TV, pissarra blanca 150x150cm i taula fins a 8 places.
 • Recepció amb Sala d'espera per convidats.
 • Aigua i cafè.
 • Caducitat 1 any.